PHÒNG TẾT ÂM LỊCH HỆ THỐNG VINPEARL 2017

 BÁO GIÁ PHÒNG TẾT ÂM LỊCH HỆ THỐNG VINPEARL 2017

(Giá phòng bao gồm 3 bữa ăn, thuế, phí, phụ thu tết)
Đơn vị tính: vnđ/phòng/đêm

🌸 VINPEARL HẠ LONG
Deluxe Ocean View : 6,750,000 ( 29/01-02/02 Mùng 2 – mùng 6)
Deluxe Ocean View : 6,750,000 ( 31/01-04/02 Mùng 4 – mùng 8)

🌸 VINPEARL DANANG
Deluxe room: 8,500,000 ( 30/01-01/02 Mùng 3 – mùng 7)
Villa 3 Bed Room: 25.400,000 ( 30/01-01/02 Mùng 3 – mùng 7)

🌸 VINPEARL RESORT PHÚ QUỐC
Deluxe Ocean View: 6,750,000 ( 29/01-02/02 Mùng 2 – mùng 6)
Deluxe Ocean View : 6,750,000 ( 29/01-03/02 Mùng 2 – mùng 7)
Villa 3 phòng ngủ Lake view: 17,900,000 ( 29/01-02/02 Mùng 2 – mùng 6)
Villa 3 phòng ngủ Ocean View/Ocean Front: 19,950,000 ( 29/01-03/02 Mùng 2 – mùng 7)

🌸 VINPEARL PHÚ QUỐC RESORT & GOLF
Villa 3 phòng ngủ Garden View : 17,900,000( 01/02-03/02 Mùng 5 – mùng 7 )
Villa 3 phòng ngủ Garden View: 17,900,000( 30/01-01/02 Mùng 3 – mùng 5)

🌸 VINPEARL NHA TRANG GOLF LAND
Deluxe Room: 6,750,000 ( 29/01 – 02/02 Mùng 2 – mùng 6)
Villa 3 Bed Room : 17,900,000( 29/01-31/01 Mùng 2 – mùng 4)
Villa 4 Bed Room: 23,700,000 ( 29/01-31/01 Mùng 2 – mùng 4)

🌸 VINPEARL NHA TRANG NHA TRANG BAY
Villa 3 Bed Room: 17,900,000 ( 29/01-31/01 Mùng 2 – mùng 4)
Villa Duplex Pool : 3 Bed 17,900,000 ( 30/01-01/02 Mùng 3 – mùng 5)