Thông tin các hãng xe khách Hà Nội – Nam Định

Danh sách các hãng xe khách Hà Nội đi Nam Định và ngược lại sẽ được cập nhật nhằm giúp các bạn không phải mất thời gian để tìm kiếm. Danh sách này bao gồm: Lịch trình chạy hà nội Nam định, giờ xuất bến xe Hà Nội Nam Định, Điện thoại liên hệ của các hãng xe xe Hà Nội Nam Định.
 

Danh sách xe khách chạy tuyến Hà Nội đi Nam Định và ngược lại
Nhà xe TUẤN BÌNH
Lịch trình : Hà Nội – Nam Định
Giờ xuất bến : Nam Điền 6h Nghĩa Hải 7h20 / Giáp Bát 13h30-16h
Liên hệ : 0917 515929 – 0917 646596 – 0168 4211242

Nhà xe KHÁNH THỦY
Lịch trình : Nam Định Lai Châu
Giờ xuất bến : Giao Thủy 2h / Lai Châu 19h30
Liên hệ : 0988 976321 – 0976 652400 – 0912 131215

Nhà Xe PHƯƠNG TRANG
Lịch trình : Hà Nội Nam Định
Giờ xuất bến : Giáp Bát lúc 7h35 đến 20h30 / Nam Định lúc 5h đến 18h
Liên hệ : 04 38641919 – 0350 3863863

Nhà xe THANH SƠN
Lịch trình : Hải An – Mỹ Đình
Giờ xuất bến : Hải An 12h Mỹ Đình 17h
Liên hệ : 0936 727888 – 0916 039688

Nhà xe AN ĐÔNG
Lịch trình : Nghĩa Hải – Nam Định – Quỹ Nhất – Giáp Bát
Giờ xuất bến : Nghĩa Hải 12h45 Giáp bát 16h30
Liên hệ : 0350 3872222 – 0915 301377 – 0983 937688

Nhà xe CHỈNH LUÂN
Lịch trình : Hải Thịnh – Vô Tình – Phủ Lý – Giáp Bát
Giờ xuất bến : Hải Thịnh 8h Giáp Bát 15h20
Liên hệ : 0916 952669 – 0986 425070

Nhà xe VIỆT LINH
Lịch trình : Đông Bình – Nghĩa Hưng – Giáp Bát
Giờ xuất bến : Đông Bình 12h35 Giáp Bát 8h30
Liên hệ : 0912 622535 – 0169 4651652

Nhà xe NAM TIẾN
Lịch trình : Nam Thái (Nam Trực) – Nam Định – Hà Nội
Giờ xuất bến : Nam Thái 5h45 Giáp Bát 12h45
Liên hệ : 0946 642728

Nhà xe ANH KIÊN
Lịch trình : Yên Trị (Ý Yên) – Hà Nội
Giờ xuất bến : Yên Trị 6h Giáp Bát 14h
Liên hệ : 0350 3826474 – 0985 114820

Nhà xe CHIẾN DUNG
Lịch trình : Hải Hậu – Mỹ Đình
Giờ xuất bến : Hải An 5h30-6h Mỹ Đình 13h
Liên hệ : 0987 059766 – 0912 947284

Nhà xe ĐỨC MỠI
Lịch trình : Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) – Mỹ Đình
Giờ xuất bến : Ngọc Lâm 9h30 Mỹ Đình 17h
Liên hệ : 0974 010838 – 0350 3872043

Nhà xe GIA TẶNG
Lịch trình : Đông Bình – Nghĩa Hưng – Hà Nội
Giờ xuất bến : Đông Bình 6h Giáp bát 13h
Liên hệ: 0913 099486 – 0350 3726444